Grøn energi overhaler sort energi for første gang nogensinde

Produktionen af den grønne strøm overhalede for første gang nogensinde den sorte strøm i EU i 2020.

Elproduktionen fra vedvarende energikilder stod i 2020 for cirka 39 procent af den samlede energiproduktion i EU, og det er op fra 34 procent fra året før. I samme ombæring faldt produktionen fra fossile brændstoffer fra cirka 40 procent i 2019 til 37 procent i 2020. Læs mere her og her.

…”