Forbud mod hvalfangst virker: Verdens hvaler i fremgang

Det seneste årti er bestanden af hvaler gået opad. I mange årtier har verdens hvaler været presset af den kommercielle hvalfangst – men nu kan man se en effekt af forbuddet mod hvalfangst.

Der skulle gå over tre årtier fra Den Internationale Hvalfangstkommissions, IWCs, forbud mod kommerciel hvalfangst i 1986, før man kunne se effekten i kraft af en stigning af hvaler.

Det fortæller Birgith Sloth, der er uafhængig biolog og tidligere Miljøministeriets repræsentant i IWC.

”Hvalfangsten var så voldsom, at det har taget langt tid for hvalbestanden at komme sig. Derfor er det først er nu, man rundt omkring i verden kan se den store effekt, forbuddet har haft – hvor vi oplever en langsom stigning af hvaler i havet,” siger Birgith Sloth. Eksempelvis er bestande af både pukkelhvalen, grønlandshvalen og blåhvalen nu i vækst, efter arterne stort set var udryddede efter mange års hvalfangst. Læs mere her.