IMF: Danmark bør halvere produktionen af svin

Det er fra en lidt overraskende side der kommer en anbefaling til Danmark om at halvere produktionen af svin i Danmark. Det er IMF ( den internationale monetære fond) der anbefaler det samtidig med at de anbefaler at skrue markant op for CO2-afgiften:

”Danmark bør kigge på landbruget, når det kommer til den politiske klimadagsorden. Danmarks fremsynede reduktionsstrategi for energisektoren bør flankeres med en parallel strategi for landbrugssektoren, for eksempel med et mål om at halvere Danmarks store husdyrbestand i 2030,”

Det skal sikre bedre fordelinger af byrder mellem sektorer og sikre naturressourcer og bedre biodiversitet. Læs mere her.

Kilde: Agrowatch