I Wales løser de trængslen ved at styrke alternativerne til bilen

Trængsel og tidsspilde på vejene er ikke noget særskilt dansk problem. Det kendes f.eks. også i Wales. De løser trængselsproblemet bl.a. ved at styrke den kollektive transport herunder flere jernbanestationer, flere afgange for tog, oprette nye hurtige bus- og pendlercykelkorridorer på tværs og lave netværk af bus- og cykelkorridorer. Læs mere her.