Opsigtvækkende enighed, der kan reducere landbrugets CO2-udslip betragteligt

Landbrugets toporganisation “Landbrug og Fødevarer” og Danmarks Naturfredningsforening (DN) er gået sammen i et opsigtvækkende klimaudspil om at udtage 100.000 ha ekstensiv landbrugsjord fra dyrkning og således give mulighed for større optag af CO2. En reduktion der skønnes af reducere landbrugets CO2 udslip med 10%. Læs mere her.