Plantemad kan reducere landbrugsarealet med 75%

Hvis vi dropper kødproduktionen og i stedet anvender jorden til at dyrke spiselige afgrøder, kan vi reducere landbrugets arealforbrug med 75 procent og stadig brødføde verdens befolkning. Det viser tal fra tidsskriftet Science, som har udgivet et studie med data fra næsten 39.000 landbrug i 119 lande. Læs mere her.

Læs også denne fremtidsvision.