Gennem naturengagement styrker de patienten og begrænser C02-udslippet.

Center for Sustainable Healtcare er en engelsk institution som det er værd at holde øje med – og blive inspireret af i Danmark. Det er i dag – 10 år efter det blev etableret – den førende institution i verden, der arbejder for bæredygtig sundhedspleje inden for forskning og praksis. De fungerer som et supplement til offentlige sundhedssystem. 

De har flere forskellige programmer som de har positive helbredsmæssige erfaringer med. F.eks. deres greenspace-projekt, hvor der tages afsæt i naturen, dyr og planter. Et forhold der – ikke mindst i forhold til psykiske lidelser –  har stærk positiv effekt på patienternes velvære.

De har det udgangspunkt at de – med deres sundhedspleje –  skal reducere deres CO2-aftryk med 80% inden 2050. De skal arbejde forebyggende, styrke patientens evne til at klare sig selv, hjælpe til forenkling og søge løsninger der har et lavt CO2-aftryk-