De udforsker de gode eksempler på klimainitiativer

Som modspil til den modløshed der kan opstå når vi hører om klimaændringerne  her en international gruppe af forskere besluttet at give verden virkelige eksempler på initiativer, der forbedrer folks sundhed og trivsel samtidig beskytte miljøet på samme tid.

Et eksempel på dette sker i Indonesien, hvor skovens folk får tilbudt sundhedspleje i bytte for bevare de naturlige ressourcer.

Et andet eksempel er et non-profit selskab i Holland der producerer modulopbyggede, let reparer-bare mobiltelefoner fremstillet af ikke-giftige materialer.

 

Klik her for at se flere af disse inspirerende initiativer. http://climatenewsnetwork.net/global-bright-spots-climate-hope/