Global miljøaftale kan spare verden for op til 0,5 grad

Verdens lande har netop besluttet at nedbringe brugen af skadelige HFC-gasser. Det sker i en ambitiøs, global klimaaftale, som kan spare verden for en temperaturstigning på op til 0,5 grad.

Aircondition og køleanlæg kommer fremover til at udlede færre skadelige drivhusgasser til atmosfæren. Ved denne uges forhandlinger i Kigali under den globale miljøaftale Montrealprotokollen er verdens lande nemlig blevet enige om, at brugen af de meget kraftige drivhusgasser – HFC-gasser – nedbringes kraftigt. Aftalen vil spare klimaet for ca. 65 milliarder tons CO2 frem til 2050, hvilket er mere end 1000 gange så meget som Danmark udledte i 2014. Det betyder, at vi med denne aftale potentielt kan undgå en global temperaturstigning på op til 0,5 grad frem til 2100.

Miljøstyrelsens udsendte Mikkel Aaman Søren, der forhandler på Danmarks vegne, har siddet med ved forhandlingerne, og beskriver aftalen som en kæmpe sejr for miljøet på globalt plan

– Aftalen er en kæmpe sejr for miljøet på globalt plan. Danmark har længe været foregangsland i forhold til at begrænse HFC-gasser. Vi har de sidste 15 år nedbragt brugen af HFC-gasser med knap 70 procent. Der er ingen tvivl om, at vi i Danmark tager de globale temperaturstigninger meget alvorligt, og det er derfor afgørende, at verdens lande nu er nået til enighed om at følge samme spor, siger Mikkel Aaman Sørensen fra Miljøstyrelsen,

Eksport muligheder for danske virksomheder

Danmark har siden 2002 været foregangsland på området og reguleret brugen af HFC-gasser nationalt. Flere danske virksomheder har derfor tidligt udviklet teknologier, som udnytter naturlige kølemidler i stedet for HFC-gasser. I dag udgør eksporten af denne type produkter en stor del af disse virksomheders omsætning, og derfor forventes aftalen også at gavne disse danske virksomheders eksport.

Yderligere oplysninger:

Pressemedarbejder i Miljøstyrelsen Camilla Dudeck tlf.: 72 54 45 23, e-mail: cadud@mst.dk

FAKTA

 

  • Montrealprotokollen er en international aftale om at beskytte ozonlaget omkring jorden ved at udfase produktionen og forbruget af en række gasser (HCFC-gasser, CFC-gasser etc.), der er skyld i nedbrydning af ozonlaget.
  • Montrealprotokollen regnes som en af de mest succesfulde internationale miljøaftaler. Alle verdens lande har tilsluttet sig protokollen.
  • Regulering af HFC-gasser er en dansk mærkesag. Gasserne har siden 2002 været omfattet af danske særregler i den danske f-gas bekendtgørelse. Med reguleringen har Danmark nedbragt brugen af gasserne med 2/3 i løbet af 15 år og har bidraget til at opfylde vores internationale klimaforpligtelser.

Læs pressemeddelelsen på hjemmesiden: http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2016/okt/global-miljoeaftale-kan-spare-verden-for-op-til-0-5-grad/