Økologisk dyrket jord er et vigtigt reservoir for CO2

Jordbunden er den næststørste reservoir af kulstof på planeten – efter havene. Det tilbageholder fire gange mere kulstof end alle planter og træer i verden . Men menneskelig aktivitet som skovrydning og industriel landbrug – med  intensiv pløjning , monokultur og kraftig brug af kunstgødning og pesticider – ødelægger vores jord. I takt med at jorden nedbrydes og mister den evnen til at holde kulstof, frigives enorme mængder af CO2 til atmosfæren .

Den gode nyhed er at jord der gennem generationer har været dyrket med økologiske landbrugsmetoder kan fange drivhusgasserne. Undersøgelser viser, at en sådan ” beslaglæggelse ” kan fange op til 40 procent af de globale kulstofemissioner.

Læs mere  https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2016/sep/10/soil-our-best-shot-at-cooling-the-planet-might-be-right-under-our-feet