Fossile jobs kan blive til sol-jobs

Politikere og regeringer er vant til at stå over for en stor udfordring : Nye teknologier nødt til at erstatte gamle når økonomien skal baseres på renere og mere effektiv teknologi.

Det indebærer at vi må sige farvel til en række medarbejdere . Den massive overgang fra et samfund baseret på fossile brændsler til vedvarende energi er et godt eksempel . Overgangen betyder tab af tusindvis af arbejdspladser, men samtidig vokser den nye solindustri og giver masser af nye jobs. En ny undersøgelse afslører, at denne vækst af sol -relateret beskæftigelse kan gavne kularbejdere. Solindustrien kan – hen over de næste 15 år – absorbere de mennesker der bliver ledige som følge af den fossile industris udfasning.

Læs mere: https://hbr.org/2016/08/what-if-all-u-s-coal-workers-were-retrained-to-work-in-solar