Flere lokalt producerede fødevarer i Brugsen

MEC_CoopLokale
Af Bodil HM Olsen

Coop oplever en stor efterspørgsel på lokalt producerede fødevarer i deres butikker. For forbrugerne handler det om, at det giver større tillid til varerne, når man ved hvem der har produceret dem og hvor. Når varer bliver afsat tæt på hvor de er produceret, spares der på transporten og lokal produktion giver lokale  jobs. Det giver også gode muligheder for at de økologiske leverandører  kan afsætte deres varer. Derfor arrangerede Coop i samarbejde med Økologisk Landsforening en lokal Leverandør-dag d. 12. marts, hvor butikschefer og lokale økoleverandører fik mulighed for at mødes. Dette møde foregik på Sjælland, men der er planlagt flere møder i resten af landet  til maj.

 

Du kan læse mere her