Børn får bedre score i udviklingstest efter lukning af kulfyret kraftværk

MEC_BornLuftforurening
Af Bodil HM Olsen

Da man planlagde at lukke det kulfyrede kraftværk i Tongliang, Kina, besluttede man at undersøge påvirkningen af luftforureningen fra kraftværket på børn født af mødre, der havde boet i området. Målet var at få videnskabelige beviser på luftforureningens indvirken på mennesker.

Børnene blev fulgt fra de lå i deres mors mave til de var et par år gamle.

Man sammenlignede en gruppe af børn, hvis mødre havde boet i området mens kraftværket stadig kørte med en gruppe børn, der var undfanget efter kraftværket var lukket.

Børnene blev testet på fire udviklingsområder: motorik, sproglig udvikling, sociale kompetencer og de forskellige tillærte færdigheder små børn skal tilegne sig.

Gruppen af børn der ikke havde været udsat for luftforurening fra kraftværket klarede sig markant bedre i testen. Dette har givet videnskabelig baggrund for diskussionen om den massive luftforurening i Kina. Landet dækker lige nu mere end 70% af deres elektricitetsbehov med energi fra kulfyrede kraftværker.

Du kan læse mere her