600.000 grundvandsbeskyttende træer plantes på 79 dage

MEC_ElmelundOdense
Af Bodil HM Olsen

222 hektar landbrugsjord bliver lige nu omdannet til grundvandsbeskyttende skov. 600.000 træer skal der plantes i Elmelund vest for Odense, og det bliver en af Danmarks største bynære skove. Skoven skal dels beskytte de store grundvandsmagasiner, der i fremtiden skal forsyne en tredjedel af Odense med drikkevand. Dels skal den være et stort rekreativt område for Odenses borgere og andre interesserede.

Der plantes løvtræer, fordi de er mest effektive til beskyttelse af grundvandet. Der bliver varierede bevoksninger, skovbryn og åbne arealer med enge og nye små vådområder, så der skabes grobund for biodiversitet.

Skoven bliver til i samarbejde med Odense Kommune og VandCenter Syd. Mere end 100 borgere har bidraget med ideer og Naturstyrelsen har udarbejdet en plan, der skal tilgodese både bæredygtighed og de mange ønsker til skoven.

Når der skal plantes 600.000 træer på kun 79 dage kræver det 2-4 plantemaskiner, der hver kan plante næsten 10.000 træer om dagen.

 

Du kan læse mere her