Storfonde “anti-investerer” for miljøet

MEC_FondeMod Fossil
Af Knud Anker Iversen

En koalition af 17 amerikanske fonde, der tilsammen administrerer 10 mia. kroner, har i starten af 2014 besluttet at droppe investeringer i olie-, kul-  og gasindustri.

Det har de besluttet af to årsager. Dels mener de ikke at pensionspengene skal være med til at understøtte den omfattende CO2-udledning,  der udspringer af den fossile energi.

Dels er der også økonomiske overvejelser bag beslutningen, da de vurderer at olieselskaberne vil blive tvunget til at nedskrive værdien af deres for højt vurderede beholdninger, og det vil undergrave værdien af pensionsopsparingen.

– Vi kan ikke investere i en industri der fremmer klimakrisen, og vi kan ikke lave investeringer som undergraver vores pensionsopsparing, siger Ellen Dorsey, ordførende direktør i en af fondene The Wallace Global Fund (WGF) .

I Danmark arbejder græsrodsinitiativer for at få overtalt pensionskasserne til at gøre det samme som de amerikanske fonde. Indtil videre uden held. I Danmark er over 5 mia. pensionskroner bundet i fossil energi, men den beslutning har medlemmerne jo mulighed for at påvirke ved at arbejde aktivt imod den.

Læs mere her:

Bloomberg.com

Ansvarligfremtid.dk