Skal bilen køre på plasticposer i fremtiden

MEC_Plastik_braendstof
Af Bodil HM Olsen

Indkøbsposer af plastik er lavet af råolie og kan ved hjælp af pyrolyse omdannes til diverse olieprodukter – heriblandt diesel og benzin.

Plasticposerne opvarmes i et iltfrit kammer, det er denne proces der kaldes pyrolyse. Man får cirka 50-55 % brændstof ud af råolie, mens man kan få næsten 80% ud af plastic. Udover brændstof til biler, kan man ved hjælp af en særlig fraktioneringsproces få andre olieprodukter ud af det, som f.eks. motorolie, smøreolie, naturgas og voks.

I Danmark bruger vi ca. 400 millioner indkøbsposer hvert år. I USA smider forbrugerne 100 milliarder poser ud hvert år og kun en lille procentdel bliver genanvendt. Af denne overflod af plastik ender en del desværre i naturen og er til skade for både miljø og dyreliv. Mest spektakulært ses det med de store affalds-øer der, driver rundt på verdenshavene. Så fyldt plasticposerne i tanken og skån naturen for affald.

Kilde: Science Daily

Læs mere her