Kommune forsøger at løse problemer med kontanthjælpsreformen

MEC_Hjaelp_kontanthj
Af Bodil HM Olsen

Et af de store problemer med kontanthjælpsreformen er at ydelsen i nogle tilfælde bliver så lav, at det ikke er muligt at finde en bolig, der er billig nok.

Det vil Aalborg Kommune forsøge at løse ved en række initiativer. De mener, at alle initiativer er indenfor lovens rammer, og dermed er noget alle kommuner kan gøre for at løse dette landsdækkende problem.

 

Aalborg Kommunes initiativer og forslag

– Samarbejde med boligorganisationer, så de giver kommunen besked om alle ledige billigboliger, så kommunen har mulighed for at henvise de boligsøgende.

– Gøre det muligt at lave delelejligheder.

– Mulighed for nyt indskudslån, selvom det gamle lån endnu ikke er betalt. Hvis det kan sikre en blivende løsning i en billigere bolig.

– Undersøge muligheden for at bygge billige boliger – uden det bliver til “billig-ghetto”

– Give mulighed for at få betalt 3-4 måneders husleje, for at købe tid til at sikre en blivende løsning.

Målet for kommunen er at alle unge skal have samme muligheder i vores samfund. Og samfundets rammer skal være sådan at alle unge har mulighed for at få en uddannelse. Aalborg Kommunes tiltag er især rettet mod de unge i kommunen, men skal også gælde for andre der bliver ramt af de nedsatte ydelser.

Du kan læse mere her