Kunstvandingsprojekt skabte fred i afghansk provins

MEC_ProjektFor Fred
Af Bodil HM Olsen

Før sloges landsbyerne om vand fra floden i den afghanske provins Panjshir.  Men et fælles byggeprojekt af en kanal til kunstvanding af markerne har skabt fred mellem naboerne. Sammen har landsbyboerne gravet grøfter, slæbt sten, blandet cement og skabt den kanal, der skulle kunne fordoble høstudbyttet for de 1300 familier der bor langs floden. For at projektet kunne blive en realitet måtte flere af farmerne give dele af deres værdifulde jord til projektet. Men de forbedrede dyrkningsbetingelser er det hele værd, mener de.

– Vi var alle enige om at kunstvanding havde førsteprioritet, for når vi får større høstudbytte og dermed bedre indtjening, kan vi alle få en bedre fremtid, siger Mohammad Noor Ranjbar, der er leder af det lokale råd der har taget initiativet til projektet.

Vi vil ikke længere være nødt til at bede vores børn om at arbejde sammen med os, men kan i stedet sende dem i skole. Og folkene i vores byer vil holde op med at slås med hinanden, istemmer Najibullah Alimi leder af nabobyens lokale råd.

Du kan læse mere her