Når økologi løfter børn

MEC_OekologiBoerne
Af Knud Anker Iversen

I Det økologiske Inspirationshus på Frederiksberg har de flere års erfaring med økologi i børnehøjde – et særligt praktisk undervisningsforløb rettet mod skoler. Det er uhyre populært og der er fyldt op hver dag.

Det er især elever,  der i hverdagen har svært ved at håndtere den meget teoretisk baserede undervisning, der får noget ud  af at besøge stedet, har den dagligt ansvarlige, Pernille Glensbo Uglebjerg, bemærket .

Hun fortæller blandt andet om en specialklasse  på 7. klassetrin bestående af seks drenge med en del svære problemstillinger, krydret med de udfordringer der følger med præpubertet.

”Der var en god ro i gruppen, og de var både nysgerrige og ivrige efter at komme i gang, efter vi havde præsenteret dem for de aktiviteter vi havde planlagt. Deres lærer var imponeret og fortalte, at det var usædvanligt at denne klasse kunne koncentrere sig i 2 timer og endda i nye omgivelser, med nyt indhold og fremmede undervisere.”

Undervisningen er i børnehøjde og praktisk orienteret, men det er alligevel komplicerede emner børnene får indblik i ved hjælp af blandt andet en solcelle-by i miniatureformat og et bio-renseanlæg.

Det økologiske inspirationshus har desuden et komposttoilet, en masseovn, solceller, solfanger, plantevækst, vand, lys og luft og undervejs bliver børnene udfordret med små natur- og teknikopgaver.

Børnene lærer gennem leg. Rører ved regnormene og ser hvad ormene spiser fra kompostbunken. Lærer om vandrensning ved hjælp af et bio-rensningsanlæg med sand, sten og planter, hvor vandet renses, efter det er blevet til spildevand i miniaturevaskemaskinerne.
De laver f.eks. også minihaver i mælkekartoner, som de bagefter kan tage med hjem, så de selv kan lave forsøg med lys og vand.

Det er Velux-fonden der finansierer kurset, der stopper til  sommerferien. Derefter skal der opsamles erfaringer til brug for andre. Håbet er, at det kan inspirere til at andre gennemfører en lignende praksisrettet og relevant undervisning.

Du kan læse mere på www.byoko.dk