Ledige skaber selv deres job

MEC_LedigeSkaberJob
Af Bodil HM Olsen

Århus kommune har haft succes med at hjælpe arbejdsløse med at starte selvstændig virksomhed og  blive selvforsørgende.

Den lediges forretningside bliver vurderet for at finde ud af om ideen er levedygtig, og om den ledige har de evner og kompetencer der skal til for at gennemføre den. Hvis forretningsideen bliver godkendt, kan kommunen yde et såkaldt mikrolån på mellem 1.000 – 50.000 kr. til hjælp til etablering af virksomheden. For at få lånet skal den ledige deltage i et opkvalificeringsforløb med erhvervsrådgivning, coaching og undervisning i regnskabs-, skatte-, og momsregler. Ud af de 11 der fik et mikrolån i november er de 8 stadig selvforsørgende.

Succesen har nu inspireret Københavns Kommune til at følge efter med et lignende initiativ og Næstved kommune er i gang med at undersøge om modellen også skal bruges hos dem.

 

Du kan læse mere her:

Århus Kommunes hjemmeside

DRs hjemmeside