Fugleparadis på saltholm

MEC_Saltholm
Af Bodil HM Olsen

Øen Saltholm i Øresund er et vigtigt yngle- og rasteområde for fugle, derfor er der nu indført jagtforbud på den sydlige del af Saltholm og øerne sydøst for Saltholm, og sejlads- og færdselsforbud rundt mellem Saltholm og Peberholm. Derudover er der indført forbud mod færdsel i yngletiden fra d. 1. april til d. 15. juli i en 50 meters zone langs størstedelen af Saltholms kyst.

“Dette tiltag vil gavne fuglelivet i hele Øresundsregionen, siger den nu afgåede miljøminister Ida Auken,” og hun fortsætter:

“Vi har en forpligtelse til at stoppe arternes tilbagegang, og det kræver nogle gange, at vi ikke ryster på hånden, men handler. Dette vil gavne fuglelivet i hele Øresundsregionen, for Saltholm er en vigtig rasteplads for fugle, der flyver langs Øresund. Nogle gange må man træffe nogle valg, som går ud over nogle få, men til gengæld glæder rigtig mange. Det er denne ændring et godt eksempel på, for vi får et helt unikt fuglereservat ved at regulere, hvad nogle få må bruge dele af øen til.”

Miljøministeriet har eksproprieret jagtretten på ca. 193 hektar svarende til 12 procent af Saltholm.

Kilde: Miljøministeriet

Du kan læse mere her