Elever viser vejen til mindre CO2

MEC_Espergærde
Af Knud Anker Iversen

Espergærde Gymnasium og  HF har lagt stilen markant om med en ambition om,  at skolen skal være CO2-neutral .

Indsatsen styres af CO2-udvalget, der består af elevrepræsentanter, en lærerrepræsentant, skolens sikkerhedsrepræsentant  og skolens pedel. De mødes hver tredje uge og sætter så undersøgelser og initiativer i gang. Det gælder f.eks. initiativer som udskiftning af armaturer til LED-belysning og akustiske følere i samtlige rum,  udskiftning af ventilationsanlægget til at være mere effektiv og mindre energiforbrugende ,  sensorregulering af varmtvandsfremføring, udskiftning af diverse pumper, efterisolering af rør, renovering af gasfyr, termografering og udskiftning af gamle termoruder,  ændring af server og serverrum samt køling, optimering af IT- standby og regnvandsopsamling til toiletskyl . Udvalget har også taget initiativ til, at den ene af fløjene energiforsynes med et 120 m2 stort solcelleanlæg. De sørgede for at skolen har kunnet anskaffe sig 30 grønne cykler til brug ved ekskursioner – og de er ikke stoppet her. De mødes stadig og arbejder fortsat på deres mål om en CO2-neutral skole.

Inden initiativerne sættes i værk gennemføres en økonomisk beregning idet det er et krav at investeringen skal være tjent hjem igen efter senest 10 år.

Vigtigst er dog at de sikrer at alle elever på skolen får mulighed for at inddrage miljø- og klima-forståelse i undervisningen,  idet der hvert år gennemføres et naturvidenskabeligt bæredygtighedstema afsluttende med prøve. Materialet er tilgængeligt for en række andre gymnasier under overskriften ’Grøn teknologi – undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning’.

I september 2013 modtog skolen Helsingør kommunes miljøpris (se billedet ovenfor).

Man kan læse mere om de engagerede unge ved at klikke her