Positive nyheder er bedst for samfundet

Af Bodil HM Olsen

 

Der er en ny retning indenfor journalistikken, kaldet konstruktiv journalistik, hvis formål er at opbygge mennesker og samfund i stedet for at begrave dem i negativitet og mismod. Ideen opstod da journalist Cathrine Gyldensted skrev en masterafhandling om positiv psykologi i nyhedsformidlingen. Hun konstaterede i et forsøg med 710 deltagere at læserne udover at blive deprimerede af en negativt vinklet artikel også blev mindre engagerede og derfor vendte ryggen til det nyhedsmedie der serverede negative nyheder. Hun mener at hendes undersøgelser tyder på, at man ved at fokusere på muligheder og håb i sin nyhedsformidling lettere får læserne til at vende tilbage til nyhedsmediet. I den konstruktive journalistik fortæller man de samme nyhedshistorier som i den klassiske journalistik. Men ved at fokusere på løsninger og bruge et mere positivt ordvalg kan man indgyde læserne håb og engagement i samfundslivet og –debatten, i stedet for at vi som læsere synker ned i mismod og apati.

 

Læs mere på videnskab.dk og dr.dk