Eksplosiv vækst af prutter og orm

Gennem de seneste år har danskere i stort tal købt de miljøforbedrende hjælpepakker, som Folkekirkens Nødhjælp har tilbudt op mod jul.

Træ er desværre den eneste form for brændsel, en stor del af verdens befolkning har adgang til. Det betyder, i kombination med stigende befolkningstilvækst, at hele landskaber bliver ryddet for træer og buske. I stedet kan man bruge hjemmelavet biogas til madlavning og opvarmning. Restproduktet fra biogasanlæget bruges som gødning.

Andre steder er jorden måske gold. Her kommer ormene til deres ret. Med deres evne til at kompostere døde plantedele og til at løsne jorden kan ufrugtbar jord gøres levende igen.

I de år, Folkekirkens Nødhjælp har solgt prutter og orme, har danskerne købt 1.771 biogasanlæg og 314 ormepakker.

Alt i alt to gode løsninger til et bedre liv for modtagerne og kloden.

Læs mere her > Folkekirkens Nødhjælp