Århus vil være CO2-neutral i 2030

I dag skriver Århus Kommune under på en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune. Ambitionerne er høje: Århusianerne vil være CO2-neutrale senest i 2030.

Kommunale bygninger skal være energieffektive. Varmeproduktionen skal tage hensyn til miljø og klima. Og så skal Århus være cyklisternes by. Sådan lyder visionerne i Århus Kommune, der den 26. marts skriver under på en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune.
I 2008 vedtog Århus Byråd, at kommunen skal være CO2-neutral senest i 2030. Det har dannet baggrund for en større klimaplan, hvor borgerinddragelse er omdrejningspunktet.
For at nå målet som CO2-neutral by i 2030 er det vigtigt, at vi her og nu og over en bred front satser målrettet på at få reduceret og omlagt vores energiforbrug. Som klimakommune vil Århus være med til at understrege vigtigheden af at arbejde målrettet mod at nedbringe CO2-udledningen, siger rådmand for Teknik og Miljø i Århus Kommune Peter Thyssen, der på torsdag skriver under på klimaaftalen.
Allerede i 2007 vedtog Århus en storstilet cykelhandlingsplan, som skal medvirke til at gøre det både attraktivt og sikkert at cykle i Århus. Målet er, at markant flere århusianere vil vælge cyklen frem for bilen.
I marts lancerede kommunen det interaktive CO2030-spil, som skal sætte fokus på det personlige CO2-forbrug. Spillet kan samtidig anvendes til at indsamle data til brug i det videre klimaarbejde.
Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Ella Maria Bisschop-Larsen glæder sig over, at Danmarks næststørste by går frem som et godt eksempel for Danmarks øvrige kommuner:
– Det er en flot ambition, at Århus vil være C02-neutral i 2030. Jeg håber, at Århus kan være foregangseksempel for andre kommuner.