Ny klimastrategi for økologi: Slut med fossil energi

Økologisk Landsforening offentliggør i dag en ”Klimastrategi for økologisk jordbrug”, som består af ni nye målsætninger og ni handlingspunkter, der skal sætte økologisk landbrug i klimaeliten. Fossil energi udfases helt, produktion af vedvarende energi skal stige markant, og økologisk jordbrugs unikke muligheder for lagring af CO2 i jorden skal udnyttes endnu bedre. Læs mere på … Læs mere