Skovlandbrug er et vigtigt bidrag til skovplantning i Afrika

Tværs hen over Afrika er der fuld gang i plantning af træer. En stor del af plantningen er skovlandbrug.. Det er et værktøj, der kan sætte skub i træplantningen, hvis det bliver tilpasset de lokale forhold, så det giver mening for de mange småbønder at bruge tid og afsætte jord til træer. Hvis det kan lade sig gøre at få bønderne med, så er det en metode, der både kan hjælpe klimaet, skovene og bøndernes pengepung og levestandard.

En vigtig bidragyder er Verdens Skove, der arbejder for at sprede metoden så meget ud som muligt – de arbejder også med at udbrede skovlandbrug i Bolivia.

I Uganda har de fået skovlandbrug på skoleskemaet på en række små, tekniske skoler, så andre bønder kan tage korte kurser i fx vaniljebestøvning, høsteteknik, kaffetørring og så videre.

En stor del skovlandbrug organiseres kooperativer, hvor måske 500 bønder går sammen om at sælge deres varer. Kooperativ dyrkning sikrer den enkelte småbonde mod at blive snydt når han skal sælge bananer dyrket på 1/2 ha.

Læs mere her.

Skriv en kommentar