Landbruget får et columbus-æg

Umiddelbart før regeringens ekspertudvalg kommer med deres bud på hvad der skal til for at landbrugets udledninger af klimagasser kan mindskes, kommer tænketanken Kraka med hvad de selv betragter som et columbus-æg, der på ingen måde nedlægger dansk landbrug:

Hvis halvdelen af den danske svine- og kvægproduktion nedlægges, og den plantebaserede produktion samtidig øges, vil det reducere landbrugets udledninger med hele 35 procent. Samtidig vil det frigive et areal på 660.000 hektar, som både vil kunne hjælpe med at standse tabet af biodiversitet, give mere plads til vedvarende energi og forbedre miljøet i de medtagede fjorde og farvande.

Læs mere her.

Skriv en kommentar