Miljøforkæmper i samarbejde med mineselskab

Miljøforkæmperen Stephen D’Esposito vil ændre mineindustrien i samarbejde med et af verdens største mineselskaber.

Vi har brug for kobber, kobolt og sjældne jordarter til den grønne omstilling, og så går det ikke at vi efterlader naturen med store grater, fjerner grundlaget for f.eks. laks og påfører lokalsamfundet forarmet.

Det er baggrunden for at Stephen D’Esposito har skiftet f.eks. Greenpeace og Earthworks ud med et samarbejde med store mineselskaber om at tage ansvar for følgerne af deres mineindustri. I den forbindelse har han med hjælp fra mineindustri og virksomheder der godt vil tage grønt ansvar stiftet virksomheden Regeneration.

Der er tre grunde til indsatsen:

For det første, siger han, er der en mængde virksomheder, som faktisk efterspørger og vil betale ekstra for mere ansvarligt producerede råstoffer, hvor produktionen ikke blot skader naturen mindre end traditionel minedrift, men faktisk gør decideret gavn.

For det andet er der den grønne omstilling. Sandsynligvis vil omstillingen på lang sigt mindske behovet for minedrift, fordi vi ikke længere behøver at grave efter kul i en verden uden fossile brændsler, og fordi råstofferne i vindmøller, solpaneler, batterier og så videre kan genbruges. Men de kommende årtier må vi forvente, at den grønne omstilling vil føre til en massivt stigende efterspørgsel på råstoffer som kobber, kobolt og sjældne jordartsmetaller. Efterspørgslen efter de her råstoffer kommer til at eksplodere, så vi er nødt til at være kreative omkring, hvor vi skal få dem fra..

Den tredje årsag til, at tiden er moden til Regenerations koncept, siger han, handler om en voksende, fremtidig efterspørgsel på det, man kalder for biodiversitetskreditter. Altså finansielle produkter, som gør virksomheder i stand til at kompensere for den skade, de gør på naturen ét sted, ved at betale for, at naturen bliver genoprettet et andet sted. For eksempel i et gammelt, forladt og forurenet mineområde. Ligesom Tiffany og Apple var villige til at betale for at genskabe floder i Nordamerikas vildmark, forudser Stephen D’Esposito, at andre virksomheder snart vil være villige til at betale for den naturværdi, Regeneration kan skabe – hvad enten det er mineselskaber, der vil kompensere for åbningen af nye miner, eller andre typer af virksomheder, som bare vil kompensere for den negative miljøpåvirkning fra deres aktiviteter.

Læs eller lyt her.