Kommentar: Det bæredygtige samfund kræver at vi lader os begrænse

Idéen om ubegrænset frihed til at gøre, som man vil, er med til at undergrave vores muligheder for at skabe et bæredygtigt samfund. For både kloden og vi mennesker har begrænsninger, men dem vil vi ikke tale om. Tør COP28 bryde med det, skriver Jesper Dalgaard Pøhler og Steen Hildebrandt i denne særlige julehilsen.

I opråbet, der er at læse i Altinget.dk, skriver de bl.a.

Alle valg er begrænset af økonomisk formåen, social klasse, køn eller andre ting, der gør, at vi reelt ikke har de muligheder, vi får at vide, at vi har.

At begrænse os selv og hinanden kan umiddelbart blive opfattet som forringelser i livskvalitet og livsudfoldelsesmuligheder. Som reduceret velfærd. Men det er ikke rigtigt. Et samfund kan indrettes på mange andre måder end det kendte danske velfærdssamfund.

FN’s 17 verdensmål giver os til gengæld en mulighed for at begrænse os selv og hinanden.

Læs hele kommentaren her.