Kombination af håndværk og studentereksamen tiltrækker flere unge

På den stadig ret nye eux-uddannelse bliver man faglært og får studentereksamen samtidig. Det tiltrækker flere unge fra veluddannede hjem. Men mange uddanner sig også videre og væk fra det praktiske.

Eux er blevet kaldt den hemmelige uddannelse. Men ungdomsuddannelsen fra 2015, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en erhvervsfaglig studentereksamen, er også blevet set som en del af løsningen på, hvordan vi kan få flere faglærte.

s mere her