Nye lempelige regler for gældssanering

I juli 2022 blev lovgivningen om gældssanering moderniseret i Danmark på baggrund af et EU-direktiv af 20. juni 2019.

Overordnet handler det om, at gældssaneringen er forkortet fra 5 til 3 år for erhvervsaktive og førtidspensionister. For folkepensionister er ordningen stadig 3 år.

Derudover har man indført i lovgivningen, at forbrugsgæld samt studielån ikke er en afvisningsgrund.

Desuden skal det nævnes, at der jævnfør de nye regler er mulighed for selvstændige at få en gældssanering inden konkursboet er afsluttet. Således kan iværksættere hurtigere komme i gang igen.

Ovenstående kan give helt nye muligheder for en lang række borgere, således at de kan komme ud af deres økonomiske kattepine.

Du kan læse mere her: https://gaeldsraadgivning.dk/gaeldssanering-nye-regler/.