Domstole: et brugbart redskab i klimaindsats

Klimasager er ved at blive en integreret del af at sikre klimaindsats og retfærdighed globalt. Det viser en rapport fra FN’s miljøprogram, som fandt, at sager om klimaret er mere end fordoblet på fem år. 

Rapporten fremhævede en række skelsættende afgørelser, herunder en hollandsk domstol, der beordrede oliegiganten Shell til at skære ned på sine emissioner . Det var første gang, en domstol fandt, at en privat virksomhed havde en pligt i henhold til Paris-aftalen. 

FN sagde, at efterhånden som klimasager øges, vokser mængden af ​​juridisk præcedens og danner et stadig mere veldefineret retsfelt. 

Inger Andersen, administrerende direktør for UNEP, sagde: “Folk henvender sig i stigende grad til domstolene for at bekæmpe klimakrisen… hvilket gør retssager til en nøglemekanisme til at sikre klimaindsats og fremme klimaretfærdighed.”

Kilde: PositiveNews