Ugler hjælper vindyrkere til at droppe pesticider

På Humboldt universitet i Californien har de gennemnført forskning hvor ugler har skullet holde skadedyr væk fra vinmarkerne. Som en del af studiet placerede forskerne omkring 300 ugle-redekasser på tilfældige steder i vinmarker i Napa Valley. Formålet med undersøgelsen er at teste, hvor effektive ugler er til at fjerne skadedyr, og om de kan tilbyde et gennemførligt naturligt alternativ til pesticider .

Eleverne undersøgte i alt 75 vingårde i Napa Valley, hvoraf 80 procent har rapporteret en forskel i gnaverkontrol, siden de begyndte at bruge uglernes redekasser. I redesæsonen – som er omkring fire måneder – bruger f.eks. perleugler omkring en tredjedel af deres tid på at jage på markerne. I gennemsnit spiser en familie af slørugle omkring 1.000 gnavere i redesæsonen.

De fleste af de deltagende vindyrkere rapporterede, at de ikke brugte gift, siden de introducerede uglekasserne.

Læs mere her.