Oprindelige folks organisationer, der lærer fra sig

Klimakrisen har fået os til at genoverveje vores forbrugeristiske livsstil og henvende os til oprindelige folk for at lære af deres overlegne forståelse af at leve i harmoni med naturen. Ved at linke her følger en liste over fem organisationer og øko-velgørende organisationer, der er værd at tjekke ud, hvis man ønsker at gøre en forskel og f.eks. blive klogere på at formidle forfædres viden om arealforvaltning til nutidens generationer, uanset deres arv og herkomst.