De sikrer genanvendelse af gødningen fra landbruget

Miljøvirksomheden Ragn-Sells og dets innovationsvirksomhed EasyMining er blevet udvalgt som en af ​​ni finalister til Curt Bergfors Food Planet Prize 2023. Som i 2022 anerkender udvælgelsesjuryen deres teknologier til genanvendelse af vigtige næringsstoffer til gødning fra affald. Vinderen af verdens største miljøpris vil blive annonceret den 9. juni og modtage en prissum på 2 millioner dollars.
Ragn-Sells og EasyMining er blevet udvalgt som en af ni finalister til Curt Bergfors Food Planet Prize 2023. Læs mere her.

”Hvis vi ønsker at skabe et bæredygtigt samfund, er vi nødt til at begynde at bruge de råmaterialer, vi allerede har, igen og igen. Mange råmaterialer af kritisk betydning findes i overflod i vores affald, men bliver aldrig udnyttet. Vi er meget stolte over, at juryen endnu en gang anerkender vores bestræbelser på at genanvende næringsstoffer fra affaldsstrømme og forhindre dem i at ende på de forkerte steder i vores økosystem”, udtaler Pär Larshans, direktør for bæredygtighed hos Ragn-Sells.
Ragn-Sells og EasyMining blev også valgt som finalister til prisen i 2022.

I år anerkendes den samme indsendelse: Tre separate, patenterede metoder til at inddrive og genanvende de tre vigtigste næringsstoffer, der er afgørende for landbrugsfertilisering. Disse teknologier kendes som Ash2Phos til
fosfor, Aqua2N til kvælstof og Ash2Salt til kalium.

Fosfor kommer fra fosfatminer. Ud over den store klimapåvirkning ved denne metode er de fleste af verdens kendte fosfatreserver forurenet med tungmetaller som cadmium og uran. Alligevel går flertallet af fosforrigt kloakslam til spilde på lossepladser. Ash2Phos-teknologien udvinder over 90% af fosforet fra forbrændt slam og fjerner forurenende stoffer.

Kvælstoffertilisering produceres ved at fiksere kvælstof fra atmosfæren. Den standardmetode er over 100 år gammel og bruger fossilt gas, hvilket bidrager til enorme udledninger af drivhusgasser. Samtidig frigives kvælstoffet i kloakken simpelthen tilbage i luften fra spildevandsbehandlingsanlæg. Aqua2N-teknologien fanger kvælstoffet på anlægget i en form, der øjeblikkeligt kan anvendes som gødning og skaber en lukket kredsløb.

Kalium, udvindes ligesom fosfor, primært i Canada, Rusland og Hviderusland. Ash2Salt-teknologien udvinder i stedet kalium fra flyveaske, et biprodukt fra energiproduktion ved forbrænding af affald.
Indtil nu er flyveaske simpelthen blevet deponeret på lossepladser, og dens ressourcer er blevet spildt. Verdens første Ash2Salt-anlæg i fuld skala blev indviet den 21. april af Sveriges minister for klima og miljø, Romina Pourmokhtari.

”Bare det sidste år er truslerne mod den globale fødevareforsyning vokset, da krigen i Ukraine er eskaleret, og klimaændringer har ført til landbrugsudfordringer. Genanvendelse af landbrugsnæringsstoffer er
vigtigere end nogensinde for vores evne til at fodre alle uden at ødelægge planeten”, siger Pär Larshans.

Kilde: RangCells