EU er kommet med en omfattende naturgenopretningsplan

EU har foreslået en genopretningsplan for naturen. Et forslag som langt hovedparten af EU-landene bakker op om.  

Forslaget opstiller bindende mål for genopretning af naturen, og skal helt overordnet sikre, at 20 procent af Europas natur på land og havet skal være genoprettet i 2030.

Derudover kan følge målsætninger fremhæves:

Tilbagegangen for bier og andre bestøvere skal blandt andet stoppes senest i 2030.

Tilbagegangen af grønne områder i byerne skal vendes til fem procents fremgang i 2050.

Medlemslandene skal lægge konkrete genopretningsplaner for 30 procent af naturtyperne i 2030 stigende til 60 procent i 2040 og 90 procent i 2050.

Der skal fjernes spærringer i 25.000 kilometer vandløb frem mod 2030

Regeringen ytrer modstand mod planen begrundet i at det koster samfundet 1.3 mia kr. Det modsiges af en undersøgelse som Københavns Universitet, i samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet, DREAM og Danmarks Statistik, har udarbejdet. De har lavet  to grønne regnemodeller som viser at samfundet årligt taber 245 mia på skader for klima og miljø hvis ikke man gør noget.

Læs mere her.