Betragtelig CO2 gevinst, hvis det organiske affald bliver i haven

Her med forårets og havesæsonens komme er det måske værd at minde om hvor meget CO2 vi kan lagre, hvis vi lader al organisk affald formulde i haven. I ifølge Per Gundersen, som er professor i skovøkologi på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, er der nemlig store CO2-besparelser at hente. Han har regnet på, hvad det ville betyde for klimaregnskabet, hvis vi lod haveaffaldet blive nedbrudt i vores haver fremfor at brænde det af. Han når frem til at hvis vi alle lod haveaffaldet nedmulde i egen have ville vi fastholde 600.000 tons CO2.

Læs om hans beregninger her.