Nu kan vi beregne Danmarks grønne BNP

Efter mange års arbejde er forskere fra Københavns Universitet nu klar med to grønne regnemodeller, som er ventet med spænding verden over. Modellerne kan beregne miljø- og klimaeffekter af samfundets økonomiske aktiviteter.

To regnemodeller, der kan få en enorm betydning for vores aftryk på natur og klima, ser nu dagens lys: Danmarks grønne BNP og Grøn REFORM-modellen. Formålet med de nye, grønne regnemetoder er at give vandløbene, atmosfæren og de hasselmus, der lige nu snorker i de danske skove, en stemme i dansk økonomi.

Peter Birch Sørensen, professor i økonomi ved Københavns Universitet, står i spidsen for de grønne forskningsprojekter, der er støttet af KR Foundation og Carlsbergfondet. Han ved godt, at det kan virke løjerligt, at vores natur nu skal værdisættes i de økonomiske modeller:

”Mange synes nok, at det er mærkeligt f.eks. at sætte en pris på lærkesang. Men hvis vi ikke gør det, så risikerer vi, at vigtige miljøværdier bliver underprioriteret i den politiske proces,” fremhæver han.

Læs mere her.