I Gabon reddede de lokale skoven fra fældning

I 2020 tog et lokalsamfund i det nordøstlige Gabon et første initiativ for at stoppet for en skovningskoncession. Som en del af indsatsen søgte landsbybeboerne i stedet at omklassificere skovområdet som et beskyttet område for at værne om dets økologiske og nedarvede værdier. Nu er der endelig blevet lyttet til dem, idet den centralafrikanske nations miljøminister for nylig annoncerede et forbud mod kommerciel skovhugst i området.

Forbuddet kom kort efter, at miljøministeren selv, Lee White, besøgte landdistrikterne Massaha. Han talte med lokale beboere og besøgte forladte steder i flere forfædres landsbyer, såvel som et helligt sted, hvor landsbyboerne udførte en åndelig ceremoni. Lokalsamfundet viste ham også, hvordan skovhugsten har påvirket økosystemet i området, og hvordan de risikerer at få deres forfædres lokaliteter ødelagt af kommerciel aktivitet. På den baggrund beordrede han skovningskoncessionen aflyst.

Læs mere her.