New Zealand tager vigtigt skridt i retning af CO2-skat i landbruget

New Zealand har nu taget et meget vigtigt skridt i retning af at sikre at også landbruget kommer til at bidrage med CO2-afgift. Omkring halvdelen af New Zealands udledninger af drivhusgasser kommer fra landbruget. Målet med den kommende klimaafgift på landbruget er at reducere metanudledninger fra landbruget med 10 procent i 2030 og 47 procent i 2050. Hele landet vil være CO2-neutralt i 2050.

New Zealand har en målsætning om, at alle landmænd senest 31. december 2022 kan dokumentere bedriftens samlede årlige udledning af drivhusgasser og at alle landmænd senest 1. januar 2025 har en skriftlig plan for at styre og måle deres udledninger.

Det newzealandske-system giver den enkelte landmandsbedrift mulighed for at vælge mellem to klimaregnskaber; et simpelt og et detaljeret.

Den miljøøkonomiske vismand Lars Gårn Hansen anbefaler at vi i Danmark lader os inspirere af New Zealand.

Ikke overraskende er en stor del af New Zealands landmænd imod beskatningen, men et meget stort flertal i New Zealands parlament går ind for det.

Læs mere her

Læs om vismændenes vurdering her.