Næsten 2/3-dele af DKs el produceres af sol og vind

Det går markant fremad med produktion af vedvarende energi i Danmark. Sol og vind dækkede to tredjedele af dansk elforbrug i 2022.

Vind og sol producerede i år 59,3 procent af det samlede danske elforbrug. I 2021 var det 47,4 procent.

Det er rekordhøjt, skriver Energinet i en pressemeddelelse. Energinet er en statsejet virksomhed, der ejer og udvikler el- og gasnettet herhjemme.

Der er sket en stigning på 11,9 procentpoint fra 47,4 procent i 2021. Går man længere tilbage, er der tale om en fordobling fra 30,0 procent i 2012.

Læs mere her.