Flere overlever nu lungekræft

Flere i Danmark overlever nu lungekræft. Det skriver Kræftens Bekæmpelse på baggrund af en ny opgørelse fra den nordiske kræftstatistikdatabase NORDCAN.

I perioden 2011-2015 var knap 43 pct. af mandlige lungekræftpatienter i live et år efter diagnosen. I perioden 2016-2020 var tallet steget til 52 pct. For kvinder steg 1-årsoverlevelsen fra knap 51 pct. til godt 60 pct. i samme periode. Det svarer til en stigning på over ni 9 procentpoint for begge køn.

Læs mere her.