Bierne får oprejsning og opbakning

Positive News har lavet en oversigt over otte projekter, der gør en forskel for de hårdt pressede bier.

Et af eksemplerne er et internationalt netværk af fjernovervågede bistader, der bruger kunstig intelligens (AI) og cloud computing til at analysere sundheden for globale bipopulationer og udvikle varige løsninger for at vende deres tilbagegang. 

Pesticider, tab af levesteder og klimaændringer er nogle af årsagerne til den faldende bestand af vitale bestøvere.

Biavlere har længe brugt kommercielle bikubesensorer til at spore de enkelte koloniers helbred, men World Hive Network er gået et skridt videre ved at skabe et ‘bistade-sind’ i ordets sandeste betydning. Den forbinder 2,5 mia. bier i 50.000 bistader med software til dataknusning. Sensorer i hver bikube måler en række variabler, herunder vægt, temperatur, luftfugtighed, lyd og omgivende vejr. 

Netværket er et initiativ fra The World Bee Project CIC, der blev lanceret for otte år siden af ​​den sociale iværksætter Sabiha Malik, med det formål at bruge AI til at hjælpe med at imødegå tilbagegang af bestøvere og biodiversitet, fødevareusikkerhed og klimaændringer. 

“Bier ligger i hjertet af de relationer, der binder den naturlige og menneskelige verden, og i at beskytte bier ligger midlerne til at beskytte selve livet,” siger The World Bee Project.

Læs om de syv øvrige initaitver her.