Nepal: Skovdækket er øget med 22%

Frøplanter plantet i gold jord af millioner af frivillige for to årtier siden er vokset til blomstrende skove på tværs af Nepal, hvilket har vendt mange års skovrydning, der førte til oversvømmelser og jordskred. Regeringens bevaringsindsats – som engagerede lokalsamfund i genplantning og beskyttelse af unge træer – har ført til en stigning på 22 procent i landets skovdække siden 1988. 

Lokal pleje afværger krybskytter. Og med klimaændringer, der forårsager mere intense brande rundt om i verden, holder beboerne vedligehold ved at samle tørre kviste og bark fra skovbunden. Dette forhindrer brand og giver dem til gengæld optænding til hjemmet eller til at sælge for penge. 

Mere naturlig plads har ført til en stigning i konflikter mellem mennesker og vilde dyr. Men en udbudsmand i lokaltræet sagde, at han er stolt af, hvad de frivillige har opnået. “Træerne, dyrene, de er alle vores venner. Vi kan ikke leve uden dem,” sagde han.

Læs mere her.