Stort løft for flere i kollektiv transport – i Tyskland

Senest ved årsskiftet vil der i Tyskland blive indført Deutschlandticket. Den vil koste 49 euro pr. måned og være gyldigt for lokal offentlig transport i hele Tyskland. Det betyder, at den kan bruges på alle lokale og regionale busser og tog, inklusive sporvogn, metro og S-Bahn i hele Tyskland. Fjerntog forbliver udelukket fra billetten.

Om den nye billet siger transportminister Wissing: ”Afløserbilletten vil føre til et enormt moderniseringsskub og hjælpe os med at tiltrække mange mennesker til offentlig transport og vinde passagerer tilbage. Vi vil overvinde de komplekse prisstrukturer. Spontane overførsler vil være nemmere end nogensinde før. For mig er det klart: simpelt er bedre”.

Den nye billet kommer i kølvandet på 9 euro-billetten der gjaldt på samme måde som den nye Deutchlandticket”  og som blev en overstrømmende succes.

Det skønnes at koste 1.5 mia. euro, men skal ses som et bidrag til at kompensere de stigende energipriser.

Læs mere her.