Mikrofabrikker baserer sig på uudnyttede ressourcer kaldet affald

Små lokale fabrikker der tager afsæt i spildprodukter. Det er det udgangspunkt som Chop Value baserer sig på.  Som grundlæggeren Felix Böck fra Vancouver siger: ”Affald er jo bare uudnyttede ressourcer”.

Fabrikken har taget udgangspunkt i et ydmygt, men udbredt affaldsprodukt, nemlig spisepinde. Et træprodukt som restauranten bruger de 20 minutter det tager at spise og som derefter smides ud.

Det gør de så ikke mere. I stedet bliver de – i de lokale fabrikker med 3-7 ansatte – omsat til et bredt udbud af træprodukter. Ideen om lokale mikrofabrikker viser sig at være bæredygtig.  Alene i 2022 har de åbnet 60 mikrofabrikker i 6 forskellige lande.

Her er nævnt spisepinde som den uudnyttede lokale ressource, men kun fantasien sætter grænser for, hvad der ellers er af gode lokale råvarer.

Se denne lille fine og inspirerende film