Kompostering blev alternativ til forbrænding

Beboerne i Detroit var grundig trætte af deres forbrændingsanlæg som forgiftede byen og var stærkt medvirkende til at så mange – også børn – fik astma.

Efter en langvarig, men vellykket kampagne, lykkedes det i 2019 at få forbrændingsanlægget lukket. Men hvad skulle i stedet? Genbrug og ikke mindst kompostering af de ca. 24 % organisk materiale.

De dannede initiativet Breathe Free Detroit. For at komme godt i gang fandt de sammen med mennesker 8000 km væk nemlig folk fra Filipinerne, der havde været samme proces igennem og derfor vidste alt om kompostering –Mother Earth Foundation. Indsatsen for den lokale håndtering af det organiske affald blev til et bydækkende komposteringsprogram, der er igang med at skabe lokale arbejdspladser, mindske lastbiltrafikken og emissionerne fra afhentning af affald og give organisk gødning – og styrke folkesundheden og bidrage til et bedre klima.

Læs mere her.