Kæmpe skulderklap til Tænketanken Demokratisk Erhverv

Demokratisk Erhverv har holdt generalforsamling. I kølvandet på det skriver de på LinkedIn:

I Tænketanken Demokratisk Erhverv er vi ved at boble over af glæde, efter at medlemsvirksomhederne på en ekstraordinær generalforsamling i dag har besluttet at sikre et stærkt og ambitiøst økonomisk fundament for Demokratisk Erhverv.
 
Medlemmerne har besluttet at øge deres økonomiske bidrag markant. Det giver os et langt bedre grundlag for at varetage medlemsvirksomhedernes interesser og sikre, at det danske samfund får endnu større gavn af virksomheder ejet af forbrugere, foreninger, producenter og medarbejdere.
 
Vi er stolte over medlemmernes tillid, og at de har et stort ønske om at udnytte de demokratiske ejerformers enorme potentiale i fællesskab.
 
I Tænketanken er vi vildt glade og stolte over vores medlemsvirksomheders anerkendelse af vores indsats i de fire år, der er gået, siden de gik sammen og etablerede vores organisation. Samtidig er vi meget bevidste om, at forventningerne til os nu kommer op på et andet niveau.
 
Vi er i dag 10 medarbejdere i Tænketankens sekretariat, som knokler på med at levere analyser, afholde medlemsarrangementer og varetage vores medlemmers interesser på Christiansborg og i andre sammenhænge.
 
Med et stærkere fundament kan vi arbejde endnu mere langsigtet og kan fokusere på at levere de ydelser, som vores medlemsvirksomheder efterspørger. Samtidig kan vi bruge flere ressourcer på at gøre os gældende i den erhvervspolitiske debat.
 
Styrkelsen af tænketanken kommer på et tidspunkt, hvor Folketingets partier skal til at forholde sig til de anbefalinger, som en ekspertarbejdsgruppe om demokratiske virksomheder afleverede til Erhvervsministeren i juni. Arbejdsgruppen blev nedsat af Regeringen og dens støttepartier med støtte fra Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti. Tænketanken bidrog til etableringen og var selv repræsenteret i den.
 
Styrkelsen af tænketanken giver os mulighed for at engagere os endnu mere i dette arbejde. Vi vil sammen med vores medlemsvirksomheder kæmpe for, at anbefalingerne bliver omsat til handling, så det danske samfund får endnu større gavn af virksomheder ejet af forbrugere, foreninger, producenter og medarbejdere.

Læs mere om Demokratisk Erhverv her.