Schweiz laver en langsigtet plan til styrkelse af jernbanetrafikken

Den schweiziske regering har nu lavet Rail 2050, som er en langsigtet strategi der skal forbedre kort- og mellemdistance jernbanetjenester ved for eksempel at tilbyde yderligere S-Bahn-tjenester i de større byer.Regeringen mener, at dette er den bedste strategi til at tilskynde flere mennesker til at rejse med jernbane.

Regeringens transportudsigter forudser en stigning på omkring 11 % i passagertrafikken og 31 % i godstrafikken i 2050. Den kollektive trafiks andel af den samlede trafik forventes at stige med 3 % til 24 %, hovedsagelig på grund af jernbaneprojekterne i 2025 og 2035 planlægningsstadier. Den reviderede strategi forventes at resultere i en stigning på 10 % i indenlandsk, import og eksport jernbanegods i 2050.

Læs mere her.